Contact

  info@pieterplaatsje.nl

Mail ons en wij zullen uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden.

    Voor donaties e.d.  NL14RABO 0109717376  t.n.v. TM Verlangen o.v.v. Pieterplaatsje.