Nieuwsbrief 2008

Aan mevrouw Elise Timmerman
Afdeling Ingenieursbureau en Beheer

Cc: D G Jansen, C Brouwer, Ch de Bakker, R Wammes

Van de werkgroep Pieterplaatsje

20 januari 2008

Betreft Bodemsanering Pieterplaatsje

Geachte mevrouw Elise Timmerman

In uw brief van 10 januari j.l. geeft u globaal de stand van zaken aan betreffende de bodemsanering. Ugeeft ook aan dat de sanering waarschijnlijk in april aanstaande een aanvang zal nemen en mogelijk enkele weken in beslag gaat nemen. Wanneer de herinrichting begint en hoeveel weken die in beslag zal nemen noemt u al helemaal niet.

Vanzelfsprekend komt er (pas op 20 maart) een bewoners informatie-avond. Alle omwonenden moeten immers op de hoogte wordt gesteld van de aard van verontreiniging, de gevolgen en de plannen voor herinrichting.

Maar de werkgroep Pieterplaatsje organiseert nu al enkele jaren – in overleg met de Gemeente – activiteiten op het speelterrein. Voornamelijk voor de kinderen, maar soms ook voor volwassenen om het buurtgevoel te versterken.
In die hoedanigheid heeft de werkgroep niet alleen naar de buurt en de Gemeente, maar ook naar derden verplichtingen.

De werkgroep maakt zich over een aantal zaken zorgen en wil daarover met u afspraken maken:

– de planning is uiterst vaag, maar het lijkt erop dat zowel het voor- als het zomerseizoen voor de kinderen verloren gaat; er moet een duidelijke planning worden gemaakt in overleg met de werkgroep
– de kapitale bomen moeten behouden blijven, en ook over het overige groen en de jongste beplantingen moeten afspraken komen (de buurt heeft daar ook zelf in geïnvesteerd)
– de werkgroep Pieterplaatsje heeft een Raboparelprijs gewonnen; voor de realisering van de plannen zijn offertes ingediend met een beperkte geldigheidsduur; over mogelijke meerkosten moeten afspraken worden gemaakt, daarnaast moet met de Rabobank een afspraak worden gemaakt over het beheer van het geldbederag dat met de prijs gemoeid is
– de werkgroep heeft een buurtbarbecue gepland op 24 mei, daarvoor moet drie maanden van te voren vergunning worden aangevraagd
– het plaatsen van de 4 afsluitbare poorten (hekken) wordt ernstig vertraagd, over de vervolgstappen moeten met de Gemeente en Betuws Wonen afspraken worden gemaakt
– er is onduidelijkheid over de plannen rond opvang van hemelwater, het eventueel daarbij betrokken zijn van het Pieterplaatsje en verkeershinder (hierover ontvangt u separaat een brief).

De werkgroep Pieterplaatsje vindt het niet verstandig om al deze zaken op een algemene buurtvergadering te bespreken. Daarom verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk een afspraak te maken met (een afvaardiging van) de werkgroep Pieterplaatsje.

Namens de werkgroep Pieterplaatsje

Annebelle Bousquet
Eric van Grieken
Rieke Griffioen
Joan van Haarlem
Achmed Jouhri

Telefoon: 0345-523892
e-mail: griekbou@xs4all.nl