Het Pieterplaatsje

Extra nieuws.

 

Kleurplaat rommelmarkt 2019

Klik op de kleurplaat voor downloaden

 






Nieuwsbrief van 1 januari 2019




***********************************

De plaatsing van de boombank en tevens

een barbecue op 22 september.

 

 

Heb je ideeën voor die dag of wil je meewerken,
dan graag bericht naar onderstaand adres.

Groet!

 

Werkgroep Pieterplaatsje
Westerwal 43
4101 ET  Culemborg

0345 - 523 892 / 06 - 537 78 007

griekbou@xs4all.nl

www.pieterplaatsje.nl

info@pieterplaatsje.nl

pieterplaatsje ook op FB

 

 

Rommelmarkt Pieterplaatsje 2018

De jaarlijkse gezelligste rommelmarkt van Culemborg op het Pieterplaatsje is dit jaar op zaterdag 2 juni.

De markt is van 09:00 tot 15:00 uur. Rond één uur een optreden van het Popkoor Never Mind.

Kleurwedstrijd voor kinderen met prijsjes.

Er zijn nog enkele kramen beschikbaar.

Info via info@pieterplaatsje.nl of 06-53778007.

‘Heel Pieterplaatsje Bakt!’

Tijdens de rommelmarkt (rond 11:00 uur) vindt de jurering van de taartenbakwedstrijd ‘Heel Pieterplaatsje Bakt’.

Het thema van de taart is Culemborg 700 jaar.

De jury bestaat uit Ina Paauw, van Heel Holland bakt 2017 en Tiny Huisman.

 

********************************

Beste kinderen,

 

Hierbij de kleurplaat voor de kleurwedstrijd.

Je kan hem printen en alvast thuis beginnen. Verf, wasco, potlood: alles is goed, maak er iets moois van.
Maak er meerdere en lever je mooiste in!
De tekeningen moeten uiterlijk zaterdag 2 juni om 11 uur binnen zijn. Zaterdagmiddag 2 juni, tijdens de rommelmarkt, worden om ongeveer 2 uur de prijzen uitgereikt. Je kan ze voor die tijd afgeven of in de bus doen bij Westerwal 43.

Download hier de tekening.

 

Werkgroep Pieterplaatsje
Westerwal 43   4101ET Culemborg

0345 523892

info@pieterplaatsje.nl

www.pieterplaatsje.nl

Pieterplaatsje ook op facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden "BuurtWhatsapp".

klikken op uw buurt en meld je aan.


 


De Gelderlander van 31 juli 2015.

Eric van Grieken (uiterst links), Trea Verlangen, Theo van Haarlem en Annebelle Bousquet
van de werkgroep Pieterplaatsje.

FOTOBRON--foto Herman Stöver

Speeltuin als bindmiddel van de wijk

Wat krijgen we nou, dacht het stel, een parkeerplaats? Waarna de wijk het gevaar wist te weren.

DOOR BAS KNOOP

Verscholen tussen de zonnebloemen staat een vijgenboom. Uit Marokko. "Gekregen van één van de Marokkaanse moeders", meldt Annebelle Bousquet, lid van de werkgroep Pieterplaatsje. "Wat zou het mooi zijn als we op het Pieterplaatsje ook een Marokkaanse theetuin kunnen aanleggen. Op zomeravonden drinken veel Marokkaanse vrouwen hier hun thee." Ingeklemd tussen de Zalenstraat, Nieuwstraat, Westerwal en Zuiderwal ligt in de Culemborgse multiculturele wijk Nieuwstad het Pieterplaatsje. Een speeltuin, buurtmoestuin, maar bovenal een ontmoetingsplek voor de gemêleerde bevolking van de Culemborgse 'aandachtswijk'. In september viert het Pieterplaatsje zijn tiende verjaardag. "Arm en rijk, jong en oud, allochtoon en autochtoon. Iedereen uit de buurt ontmoet elkaar hier tijdens één van de vele kinderactiviteiten, de buurtbarbecue, rommelmarkt of gewoon op een zomeravond", zegt Bousquet. "Die mix maakt het juist zo leuk. En: de kinderen kunnen hier veilig spelen." Hoe anders was de situatie tien jaar geleden. Als op een dag in maart 2005 het huis-aan-huisblad op de deurmat ploft, schrikken Bousquet en haar partner Eric van Grieken zich rot. "Daarin stond dat de gemeente van het verrommelde binnenterrein tussen de vier straten (wat nu het Pieterplaatsje is, BK) een parkeerplaats wilde maken", zegt Van Grieken. "Nu moest hier inderdaad wat gebeuren. De vroegere speeltuin was verwaarloosd en het terrein was vooral een plek voor hangjongeren en drugsdealers. Maar een parkeerplaats? Dat nooit. Het zou leiden tot enorm veel stank- en geluidsoverlast van al die af en aan rijdende auto's. Wij hadden juist een jaar eerder de drukte van Amsterdam achter ons gelaten en dan zou je een parkeerterrein in je achtertuin krijgen." Bousquet en Van Grieken trokken door de buurt. Bousquet: "De reacties waren overweldigend. Niemand had trek in meer verkeer. De gemeente trok al vrij snel het plan in, toen zij merkte hoe groot de weerstand in de buurt was." Samen met de wijkmanager ontstond in Nieuwstad het idee voor een nieuwe speeltuin. "Op dit terrein stond vroeger ook een speeltuin", zegt Bousquet. "Maar in 2005 was daar behalve een verroeste wipkip en een kapotte schommel weinig meer van over." Culemborg omarmde het initiatief en betaalde de speeltoestellen. De lokale Rabo schonk ongeveer 5.000 euro. Van Grieken: "Jaarlijks krijgen we van de gemeente 1.500 euro uit het buurtbudget. Daarmee kunnen we eigenlijk alle activiteiten en onderhoud betalen."

Een werkgroep van zes personen is verantwoordelijk voor het onderhoud, het organiseren van activiteiten en het dagelijks openen en sluiten van de speeltuin. Bousquet vindt dat iedere wijk een plek als het Pieterplaatsje verdient. "Als je samen met je buren dingen doet, leer je elkaar beter kennen en begrijpen. Dat is hartstikke leuk. Je merkt dat door het Pieterplaatsje de saamhorigheid in een moeilijke wijk als Nieuwstad is versterkt

*******************************

 

    

Klik hier voor het interview van donderdag 11 juni bij SRC.fm

 

 

*****************************

 

**************************

                       

 

 

Het boekenkastje.

***********************************

oningin van de moestuintjes van het Pieterplaatsje


Deze maand heeft een jury gekozen voor het mooiste moestuintje.
Ze kozen voor het tuintje van Betul.
Betul werd gekroond met de groentenkroon en kreeg een mooie prijs.

Klik hier voor meer foto's.

*******************************


*******************

 

**********************************

 

 

 

Dringend verzoek om te komen en te helpen met de activiteiten:

Het Pieterplaatsje is een mooie en veilige plek,
we kunnen het alleen zo houden als er méér bewoners komen helpen.
Helpen kan al door poortwachter te worden, of te helpen in de tuin/tuintjes
of door te helpen met de activiteiten of activiteiten te verzinnen.
Veel tijd hoeft het niet te kosten, maar alle hulp is welkom!


Je kan bellen, mailen of langskomen.

Annebelle Bousquet & Eric van Grieken

Werkgroep Pieterplaatsje
Westerwal 43 Culemborg
T. 06 537 78 007

info@pieterplaatsje.nl
poortwachters@pieterplaatsje.nl
www.pieterplaatsje.nl

 

********************************

Tuiniers gezocht!


Wie wil er structureel meehelpen om de tuin te onderhouden.
Je kan een b.v. stukje tuin zelf bebouwen en onderhouden.

Aanmeldingen graag bij:

Eric en/of Annebelle op de Westerwal 43 of via de mail.

info@pieterplaatsje.nl

************************* 

 

Beste mensen, 

Om het Pieterplaatsje mooi te houden, moeten er allerlei werkzaamheden worden verricht.
We kunnen het niet alleen, dus help mee! Vraag je buren ook of ze meehelpen.

Materialen/gereedschappen en hulp zijn aanwezig.

Onkruid weghalen, schoonmaken waterpompbak met azijn oid.
Tuinklussen: Schoffelen,spitten, plantjes uitzetten, onderhoud e.d.  

Meedoen met schoonmaken ( knijpers aanwezig)

info@pieterplaatsje.nl

tel. 0345 - 523 892

 

***********************************

Poortwachters gevraagd:



april- september van 09.00 uur tot 18.00 uur
oktober-maart van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Je kan je aanmelden bij Eric en/of Annebelle op de Westerwal 43 of via de mail.

info@pieterplaatsje.nl
 

*********************************

 

Aanpak verboden drankgebruik

vrijdag 15 oktober 2010

CULEMBORG - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg heeft op 12 oktober
een aantal gebieden aangeweze waar geen alcoholhoudende drank genuttigd mag worden. Ook mogen personen geen aangebroken flessen, geopende blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich hebben. In 2003 heeft het college al het centrumgebied en het stationsgebied aangewezen. Inmiddels is het noodzakelijk om deze gebieden uit te breiden.
Het gaat dan om plaatsen waar geregeld sprake is van overlast door jongeren die te maken heeft met het nuttigen
van alcoholhoudende dranken op straat. De overlast bestaat uit het hinderlijk aanwezig zijn, baldadigheden, het plegen van vernielingen, het veroorzaken van geluidsoverlast, het lastig vallen van passanten en buurtbewoners en het verontreinigen van de omgeving. Het college heeft besloten deze overlastplekken,
alle openbare speelterreinen, schoolpleinen met een openbaar karakter en JongerenOntmoetingsPlaatsen (JOP's) in Culemborg aan te wijzen als non-alcoholische zones.

Het instellen van dit verbod is wenselijk om overlast door (overmatig) drankgebruik te voorkomen en te bestrijden.
Enerzijds is het een ordemaatregel, waarmee overlastgevende jongeren op straat kunnen worden aangepakt. Anderzijds is het een beschermingsmaatregel, waarmee het alcoholmisbruik onder jongeren wordt getracht tegen te gaan.
De gebieden zijn op grond van artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening aangewezen,
zodat de politie een juridische basis heeft om op te treden tegen het drinken van alcohol op de aangegeven plaatsen.
De hoogte van de boete bedraagt 70 euro.

In samenwerking met sportverenigingen en onderwijsinstellingen treft de gemeente Culemborg ook andere beschermings- of preventieve maatregelen. Dan gaat het onder meer over regels met betrekking tot het schenken van alcohol in kantines en het geven van voorlichting in het onderwijs. Zo wordt gezamenlijk geprobeerd het alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan.

CulemborgseCourant.nl

 


-----------------------------------------

Schoonmaak Nieuwstad


********************
Eric & Annebelle
Westerwal 43
Culemborg
0345 - 523 892
info@pieterplaatsje.nl

******************