Het Pieterplaatsje

Archief  
   
Nieuwsbrief: Nieuwsbrief van december 2013 Kerstactiviteiten.   update 3 december 2013
   
Nieuwsbrief: Nieuwsbrief van augustus 2013 Veel zomerse activiteiten.   update 1 augustus 2013
   
Nieuwsbrief: Nieuwsbrief van februari 2013 Kindertuinjes en rommelmarkt.  update 19 februari 2013
   
Nieuwsbrief: Nieuwsbrief van april 2012 Rommelmarkt.  update 17 april 2012
   
Nieuwsbrief: Nieuwsbrief van Maart 2012  update 10 maart 2012
   
Nieuwsbrief: Eindejaarsborrel met soep.  Update 12 december 2011
   
Nieuwsbrief: Spellenmiddag met aansluitend Amerikaans-Barbecue.  Update 31 augustus 2011
   
Nieuwsbrief: Opening Follie en Rommelmarkt.  Update 21 mei 2011
   
Nieuwsbrief: Rommelmarkt en Klussen.  update 22 februari 2011
   
Nieuwsbrief: Opening Pieterplaatsje.   Update 5 juni 2010
   
Nieuwsbrief: Overzicht Follie.   update 10 februari 2010
   
Nieuwsbrief: 8a. Het nieuwe Pieterplaatsje.   update 25 november 2009
   
Nieuwsbrief: werkgroep Pieterplaatsje.   update 6 november 2009
   
Nieuwsbrief: 7 Herinrichting Pieterplaatsje.   Update 30 juni 2009
   
Nieuwsbrief: 10/11     Rommelmarkt.   Update 11 oktober 2008
   
Nieuwsbrief: 6          Sanering grond Pieterplaatsje.   Update 2 april 2008
   
Nieuwsbrief: 5            Pieterplaatsje krijgt de Parelprijs.   Update 2 januari 2008
   
Nieuwsbrief: 4           De Parel van de Rabobank.   Update 14 november 2007
   
Nieuwsbrief: 3         Verontreinigde grond.   Update 3 augustus 2007
   
   
 

Stichting Zomerfeesten - Culemborg

Feestverlichting voor partytent.

Een welkome aanvulling op het gebruik van deze tent zou een goede verlichting zijn.

Stellen wij dan ook 250 euro beschikbaar voor het aanschaffen van deze verlichting.


Stichting Zomerfeesten - Culemborg

www.kermisculemborg.nl
info@kermisculemborg.nl


Nieuwsflits 1:
 

Bodemverontreiniging speeltuin Pieterplaatsje.
 

We hebben 21 september jl. een brief verspreid onder u, als aanwonenden van de speeltuin.
Hierin hebben we nadere toelichting gegeven over de verontreiniging die in de speeltuin is aangetroffen.
We hebben aangegeven dat we in overleg met de GGD Rivierenland tijdelijke maatregelen hebben genomen,
om het risico dat kleine kinderen met de verontreiniging in aanraking komen weg te nemen.

 

In die brief hebben we aangekondigd in oktober of november een informatie-avond te organiseren om
u te informeren over maatregelen die we gaan nemen om de verontreiniging definitief aan te pakken.

We zijn nog bezig met de voorbereiding van die maatregelen. De voorbereiding kost meer tijd dan verwacht.
De provincie moet toestemming geven voor die maatregelen, en daar is nog overleg over nodig.
Daarna zal het College een besluit nemen over de uitvoering van de maatregelen.

De informatie-avond zal nu naar verwachting in maart 2008 plaatsvinden.
Verwacht wordt dat de maatregelen in april 2008 zullen worden uitgevoerd.

Hebt u in de tussentijd vragen, dan kunt u contact opnemen met mw. E. (Elise) Timmerman,
tel.nr. 0345-477797,
mail:
ehm.timmerman@culemborg.nl.


Reactie:
 

Geachte mevrouw Timmerman,

In de brief die naar de omwonenden van het Pieterplaatsje wordt gestuurd, zegt u dat pas in maart 2008 een informatieavond wordt gehouden
en in april uitvoering aan die plannen wordt gegeven.
Vager kan bijna niet en daarom willen we toch weten wt er dan wordt meegedeeld en welke uitvoeringsplannen er worden gedaan.
Ook verbazen wij ons over de lange tijd die blijkbaar nodig is om het n en ander mee te delen.
Zoals u wellicht weet hebben wij een Parel gewonnen om het pleintje verder in te richten en dat kan nu allemaal niet gerealiseerd worden.
Aangezien wij in het voorjaar een aantal 'plein'activiteiten hadden gepland, doorkruist de veronderstelde bodemvervuiling niet alleen die plannen,
maar nog veel belangrijker is dat we in een paar jaar iets hebben opgebouwd en doordat er nu niets kan gebeuren zijn we weer terug bij af.
Daarom verzoek ik u om toch zo snel mogelijk uitsluitsel te geven over wat er nu aan de hand is
en de eventuele uitvoering daarvan vr het komend voorjaar uit te voeren.
In afwachting van uw antwoord,

Annebelle Bousquet
Eric van Grieken

 

 

Nieuwsflits 2:

 

Dat het Pieterplaatsje de gevraagde 5.400,00 heeft gekregen voor de banken, tafel en het 'hufterproof' mededelingenbord.
Belangrijk is
: Omdat de bodemvervuiling er nu is, alles moet wachten totdat het terrein is schoongemaakt.
Er komt dan een nieuwe inrichting van het pleintje.
We vragen nu al mensen om met ideeen te komen. Vaste objecten die moeten worden geplaatst zijn de pingpongtafel en twee banken,
glijtoestel, klimrekje, bomen, tafel en twee banken, mededelingenbord, afvalbakken.Graag plannen, tekeningen etc.

Extra ** Burgemeester van Schelven, heeft vandaag 21 december 2007, een brief gestuurd naar
de werkgroep Pieterplaatsje met felicitaties  met het behalen van de Parel!

 

 

 

Nieuwsflits 3:

 

Dat het Pieterplaatsje de gevraagde 5.400,00 heeft gekregen voor de banken, tafel en het 'hufterproof' mededelingenbord.
Belangrijk is: Omdat de bodemvervuiling er nu is, alles moet wachten totdat het terrein is schoongemaakt.

Er komt dan een nieuwe inrichting van het pleintje.  
We vragen nu al mensen om met ideeen te komen. Vaste objecten die moeten worden geplaatst zijn de pingpongtafel en twee banken,
glijtoestel, klimrekje, bomen, tafel en twee banken, mededelingenbord, afvalbakken.Graag plannen, tekeningen etc.
 

 

 

 

Nieuwsflits 4:

 

Dat het poortenplan, vanwege de bodemverontreiniging, vertraging gaat oplopen tot na de grondsanering.
Waarschijnlijk wordt dat april 2008.