Het Pieterplaatsje

Tot ons verdriet hebben we vernomen dat
Ad van Haarlem
na een noodlottig verkeersongeval op 12 november 2017 is overleden.

 

Ad van Haarlem was een energiek multi-talent al ver voordat dit woord bestond. Hij was 25 jaar raadslid voor het CDA in Culemborg,
hij was actief in het bestuur van de Stichting Zomerfeesten dat elk jaar de kermis op de Markt organiseerde en hij was tot zijn dood lid van de Culemborgse Straatnamencommissie.

 

Maar Ad was vooral sinds 1995 actief lid van ons Genootschap, ruim 22 jaar, en dat hebben wij geweten. Vanaf 1997 was hij onze penningmeester, een penningmeester die elke vereniging zich zou wensen. Je zou hem ’s nachts wakker kunnen maken en hij zou je tot op de cent nauwkeurig kunnen vertellen hoe het stond met de verschillende onderdelen van de begroting, welke rekeningen wij nog konden verwachten en waar er nog ruimte was voor extra activiteiten. Elk jaar was er controle van een kascommissie en elk jaar was die kascommissie vol lof over de kwaliteit van zijn werk. Een meester in het vinden van de goedkoopste aanbieders zonder in te leveren op kwaliteit. Altijd een begroting die ruimte bood aan onverwachte ideeën. Creatief, flexibel en nauwkeurig.


Echter, als lid van het bestuur van Voet doe je meer dan alleen de functie die je hebt. Ieder bestuurslid is ook onbezoldigd postbezorger en als dat te pas komt redactielid, promotor van Voet tijdens Monumentendag op de Markt, waakhond over de monumenten in en om onze stad, ad hoc gids in Culemborg en nog veel meer. Al die ‘bijbaantjes’ heeft Ad ook vervuld en steeds zag je daar zijn toewijding.

Die postbezorging heeft Ad georganiseerd. Als een uitvloeisel van zijn vroegere werkkring bij de PTT ontwierp hij een bezorgsysteem voor de Voetnoten dat maakte dat distributie binnen Culemborg en Beusichem gratis was. Daarvoor waren wel veel vrijwilligers nodig, maar dat werd geregeld en het liep als een trein. Rekent u maar uit wat de porto zou zijn voor 700 leden en wat er dus door Ad (en uiteraard al die vrijwilligers) bespaard is op onze begroting. Als vereniging doe je het samen, maar iemand moest het regelen en die iemand was Ad.


Mocht u ooit een historische fietstocht hebben gereden, ook die is ontsproten aan de creatieve geest van onze penningmeester. Als geboren Kuilenburger heeft hij bij elk weggetje en elk gebouw een verhaal, dus de vragen bij een historische fietstocht kon hij zo oplepelen. Soms was de regen of de wind een spelbreker, maar meestal was het gewoon een succes en hadden de deelnemers een interessante middag. Die fietstochten vertrokken altijd vanaf het Pieterplaatsje, een van zijn favoriete plekjes in Culemborg. Hij was betrokken bij
de opening en het bedenken van de naam en 10 jaar later, september 2017, ook bij de opening van de overkapping (foto Theo van Haarlem).

 

 

Pieterplaatsje

Na zijn aftreden als penningmeester bleef hij nog vele jaren zorgen voor de ledenadministratie en voor het dagelijks financieel verkeer. Zijn creativiteit, humor en nauwgezetheid zullen wij niet vergeten, hij was een van die mensen die ons Genootschap tot een bloeiende gemeenschap heeft helpen brengen. Daarom was hij ook terecht erelid van ons Genootschap.

Met bewondering kijken wij naar zijn leven.

Rust in vrede, Ad

Bestuur Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden, Culemborg.

http://www.voetvanoudheusden.nl/